Slottet Bonga Slottet Bonga Bongan Linna

Välkommen

Professorn, konstnären Riitta Nelimarkkas ateljé- och arbetsutrymmen samt utställningsgalleri i centrala Lovisa i ett ståtligt patricierslott, som byggdes under ryska tiden. Gruppbesök enligt överenskommelse året om.

Galleribesök

Ett strålande tillfälle att bekanta sig med konstnären Riitta Nelimarkkas centrala produktion. Ca en tredjedel av det hundraåriga slottet Bonga har upprustats till ett galleri där flera än två hundra arbeten av konstnären har ställts ut. Utställningen är sällsynt rolig och uppfriskande. Galleribesöket omfattar guidning som tar ca 45 minuter. En del av de utställda verken är till salu. Till salu finns även grafik, teckningar samt konstnärens omfattande produktion av böcker och andra tryckalster.

Galleribesök:
8 €/person, grupper under tjugo personer minimiavgift 160 €.

PÅ BESTÄLLNING ÅRET OM.

Slottet Bonga

Slottet Bonga

Slottet Bonga

Ateljé- och galleribesök

En utökad möjlighet att bekanta sig, förutom med galleriet, också med konstnärens arbetsutrymmen. Slottet Bongas i finska förhållanden exklusiva pietetsfullt restaurerade utrymmen bubblar på alla håll av Nelimarkkas sprakande färgglädje, Den estetiska dialogen mellan gammalt och nytt fungerar i salarna med högt i tak på ett sällsynt suveränt sätt. En del av de utställda verken är till salu. Till salu finns även grafik, teckningar samt konstnärens omfattande produktion av böcker och andra tryckalster. Den guidade turen tar med lätthet en timme.

Ateljé- och galleribesök:
10 €/person, minimipris 200 €.

PÅ BESTÄLLNING ÅRET OM.

Slottet Bonga

Slottet Bonga

Slottet Bongas historia

SLOTTET BONGA är en spännande, ja t o m en aning udda, uppenbarelse mitt i småstaden Lovisas centrum, strax söder om kyrkan. Ett par från Jakobstad lät bygga skapelsen till sin bostad i början av senaste sekel. Arkitekt Th. Hjelt från Helsingfors stod för de ursprungliga byggplanerna på tjugotalet. Byggnadens jugendinspirerade fasad med torn som har röda tak modifierades efter arkitekt Hilding Ekelunds planer till en granitborg som efterliknade nyklassisism och "funkis".

Slottet Bonga

År 1998 övergick fasigheten till de nuvarande användarna Riitta Nelimarkka och Jaakko Seeck. Det blacknade patricierslottet har under årens lopp upprustats pietetsfullt. Byggnaden har ända sedan år 1998 uppvärmts med flis. Den stora huvudbyggnadens flygel som ligger mot kyrkan fungerar som konstnärsateljé och produktionsutrymmen. Huset södra del ha upprustats till konstmuseum-galleri som är öppet för allmänheten. Utställda är nästan två hundra arbeten av Nelimarkka som omfattar trettio är: teckningar, akvareller, konstgrafik, collage, reliefer av ylle och linne, textilbilder, målningar, konst- och diktböcker, fotografier, animationer

Aktuella händelser

ÖPPETTIDER PÅ BONGA SOMMAREN 2017

Lemmenusvaa yllä tammikuisen lahden, fotomontaasi 2017 New photomontages, woolenreliefs, graphics and videos from 2014 to 2017.

Open for public: From Friday to Sunday cl. 13pm - 16pm, June, July and August.

By appointment throughout the year.

www.bonga.fi | www.nelimarkka.com
Linnankuja, 07900 Loviisa, Finland. From church 50 meters to south.

Reservations 040 504 2056, bergstrom.kirsti@gmail.com
Office 0500 461 925, jaakko@seeck.fi

Förfrågningar och beställning

Seneca Oy

Maruddsstranden 4, 00930 Helsingfors, Finland

Telefon

Förfrågningar och bokningar: +358 40 504 2056
Kontor: +358 500 461 925

Mer information

www.nelimarkka.com
Loviisa - Lovisa

Adress

Slottet Bonga, Borggränden, 07900 Lovisa, Finland (entrance Lukkarinkuja)